מדיניות החלפות והחזרות

1. רכישה באתר

לקוחות יקרים, ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר האינטרנט של ב ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ("החוק"), כמפורט להלן.

1.1. כללי

ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר תתאפשר על ידי מתן הודעת ביטול מטעם הלקוח, בדרכים המפורטות להלן במסמך זה, וזאת תוך 14 יום מקבלת המוצר (או ממועד קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר). על אף האמור, ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) יתאפשר תוך 4 חודשים מהמועד כאמור, בהתאם למפורט בחוק. 1.2. הדרכים למסירת הודעת הביטול על ידי הלקוח 1.2.1. בעל פה – בטלפון 052-884-8554⁩. 1.2.2. בדואר רשום – לכתובת: ?????? 1.2.3. בדואר אלקטרוני: [email protected] 1.2.4. באינטרנט – באמצעות הקישור הייעודי לביטול עסקה. בהודעת הביטול על הלקוח לציין שם מלא ומספר תעודת זהות.

1.3. ביטול העסקה

  • בביטול רכישה בהתאם למסמך זה, יוחזר ללקוח המחיר ששולם תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול של הלקוח. ההחזר יבוצע בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  • לקוח המעוניין לבטל רכישת מוצר, ישלח את המוצר בדואר רשום לכתובת החנות שצוינה לעיל, בצירוף טופס ההחזרה שסופק לו עם קבלת המוצר, תוך השלמת הפרטים בטופס כאמור.
  • על אף האמור במסמך זה, במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה, איחור באספקה או אי קיום תנאי כלשהו של העסקה – לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם. בנוסף, במקרה כאמור, איסוף המוצר יבוצע על ידי Almahran Watches ממקום מסירתו, על חשבונו. Almahran Watches ייצור קשר עם הלקוח לאחר קבלת הודעת הביטול מטעמו לצורך תיאום האיסוף כאמור.
  • מתן החזר בגין מוצרים שנרכשו במבצע יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר (כלומר ינוכה החלק היחסי של ההנחה הכללית שניתנה בעסקה). בעסקה בה מומשה הטבה התלויה ברכישת מספר מוצרים יחד, יינתן החזר עבור מוצר רק בהחזרת מלוא המוצרים בגינם ניתנו הטבות ללקוח עקב רכישת המוצר המוחזר (למשל בעסקת 1+1 יינתן החזר כספי רק בהחזרת 2 המוצרים).
  • לקוח המעוניין בהחלפת מוצר שרכש באתר האינטרנט במוצר אחר, רשאי לפנות לחנות תוך 14 יום מקבלת המוצר ולבצע את ההחלפה. מובהר כי החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע ("מוצרי סייל") תתאפשר כנגד מוצר בשווי זהה לשווי המחיר בו נרכש המוצר בפועל (כלומר שווי מחיר המבצע).

2. רכישה בחנות

לקוחות יקרים, החזרות והחלפות מוצרים שנרכשו בחנות Almahran Watches יתאפשרו בהתאם לאמור במסמך זה להלן.

2.1. כללי

מובהר כי כל האמור במסמך זה מתייחס למוצרים שהוחזרו מבלי שנפגמו ומבלי שנעשה בהם שימוש. לא תתאפשר החזרה/החלפה למוצר שנעשה בו שימוש. הסרת תווית/ברקוד המוצמד לשעון תחשב כשימוש בשעון ולא ניתן יהיה להחליפו או להחזירו. החזרות והחלפות יתאפשרו בהחזרת המוצר על ידי הלקוח בחנות Almahran Watches. החזרות והחלפות יתאפשרו בהצגת חשבונית/ שובר החלפה מקורי/ הוכחת קניה בלבד. החזרות והחלפות בעסקה הכוללת מימוש הטבות ו/או צבירת/ מימוש נקודות מועדון הלקוחות של Almahran Watches, תהא בכפוף לתקנון מועדון הלקוחות. החזרות והחלפות בעסקה בה חל מבצע או הטבה, כפופות לתקנון המבצע/הטבה הרלבנטי, והכל בכפוף לדין.

2.2. החלפה

החלפת מוצר תתאפשר תוך 14 יום ממועד הרכישה. החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע ("מוצרי סייל") תתאפשר כנגד מוצר בשווי זהה לשווי המחיר בו נרכש המוצר בפועל (כלומר שווי מחיר המבצע). החלפת מוצר שנרכש במחיר מלא תתאפשר כנגד מוצר בשווי המחיר המלא של המוצר, וזאת גם אם במסגרת רכישת המוצר נהנה הלקוח מהטבות נלוות (למשל קבלת שעון נוסף בחינם וכד'). במקרים בהם ניתנה החלפה במחיר מלא, לא ניתן יהיה להמירה בהחזר כספי ו/או בשובר זיכוי ולא ניתן יהיה לממש הטבות כלשהן, והכל בכפוף להוראות הדין.

2.3. החזר כספי

החזר כספי יינתן בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010. החזר כספי יינתן עבור מוצר שמחירו עולה על 50 ₪ בלבד. החזר כספי לגבי מוצר יתאפשר בהחזרתו בתוך 14 יום ממועד הרכישה ורק אם היה ארוז והוחזר באריזתו המקורית מבלי שנפתחה. ההחזר יבוצע בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. ההחזר הכספי יינתן ללקוח בתוך 7 ימי עסקים ממועד החזרת המוצר (בכפוף להוראות הדין בגין תשלום בשיק ואשראי). לא יינתן החזר כספי עבור מוצר שנרכש כולו באמצעות שובר מתנה/שובר זיכוי. מתן החזר כספי בגין מוצרים שנרכשו במבצע יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר (כלומר ינוכה החלק היחסי של ההנחה הכללית שניתנה בעסקה). בעסקה בה מומשה הטבה התלויה ברכישת מספר מוצרים יחד, יינתן החזר כספי עבור מוצר רק בהחזרת מלוא המוצרים בגינם ניתנו הטבות ללקוח עקב רכישת המוצר המוחזר (למשל בעסקת 1+1 יינתן החזר כספי רק בהחזרת 2 המוצרים).

2.4. שובר זיכוי

קבלת שובר זיכוי תתאפשר בהחזרת המוצר תוך 14 יום ממועד הרכישה. לא יינתן שובר זיכוי בהחלפה שנייה ומעלה בגין אותה עסקה. מתן שובר זיכוי בגין מוצרים שנרכשו במבצע/ במסגרת הטבה כלשהי יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר (כלומר ינוכה החלק היחסי של ההנחה הכללית/ההטבה שניתנה בעסקה).

גלילה למעלה
- מבצע ללא מע"מ -
לרגל השקת האתר החדש שלנו
17% הנחה
על כל השעונים
תמיכה בוואטסאפ